Die klein skooltjie met die groot hart!

   Dokumentasie

Vind al ons toelatingsvorms en ander dokumentasie om af te laai.

 

 

 


 

 

 

 

 

Toelating

Die volgende MOET aan die aansoekvorm aangeheg word en by Lochnerhof ingehandig word.
1. Gesertifiseerde afskrif van leerder se geboortesertifikaat
2. Afskrif van kliniekkaart (Slegs aansoeke vir Gr. RR, Gr. R)
3. Afskrif van nuutste Munisipale rekening (bewys van adres)
4. Gesertifiseerde afskrif van hofbevel wat voogdyskap of wettige aanspraak op sorg bevestig (waar van toepassing)
5. R350 aanvangsfooi per leerder (Slegs verhaalbaar van skoolfonds vir Gr.1 tot Gr.7)

Ander